ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย


ชื่อ ที่ตั้ง
บริษัท กี่หิ้นเทรดดิ้ง จำกัด 108/2 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร 076-261450-5 fax 076-261833
บริษํท สุขภัณฑ์เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด 1141/8-10 ม.5 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร 042-423111,-42-423123 fax 042-420409
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ (สุขภัณฑ์) 29/6-11 หมู่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเมือง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทร 053-715750,053714965 fax 053-715751
บริษัท นพดลพานิช จำกัด 392 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชี่ยงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชี่ยงใหม่ 50000 โทร 053-240377 fax 053-244111
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมสุขภัณฑ์ 56 หมู่ 2 ต.สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชี่ยงใหม่ 50210 โทร 053-126000 fax 053-126000
ร้าน ศิริโฮมศรีสะเกษ 59 หมู่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-634111
บริษัท สัมพันธ์พร เทรดดิ้ง จำกัด ร้านชาญชัยเซรามิค เพชรบุรี 67,67/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทร 032-440980-2 fax 032440984
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด สาขาพัทยา 80/3 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 035231500 fax 038272440-1
ร้้านหนองคายวิศิษฐ์ 899 หมู่ 2 ถนนพนังชลประทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย 43000 โทร 042-465555 แฟกซ์ 042-411313
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวัฒนาแม่สอด 90 ถนนเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110 โทร 089-662922,055531304 แฟกซ์ 055-531397
บริษัท เชี่ยงใหม่วิทยาพาณิชย์(1997)จำกัด 90 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชี่ยงใหม่ 50140 โทร053-850891-2 fax 053-850637
ร้าน กาฬสินธ์ุออโต้เซลลล์ 92 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 โทร 043-815624-5 แฟกซ์ 043-815623
 
 
รับทำเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ